Specialisturddannelsen

I 2010 startede Uddannelsesudvalget understøttet af bestyrelse i DOS et arbejde for at få en vejledende målbeskrivelse for fase IV uddannelsen fra de enkelte fagområder. Formålet er at sikre at:

o Den uddannelsessøgende med retningslinierne i hånden kan stille krav til sin fase IV uddannelse

o Ansøgeren til en overlægestilling ved, hvilke kompetencer der forventes honoreret indenfor et givet fagområde på et givet niveau

o Stillingsopslaget og stillingsbeskrivelsen i større grad relateres til kompetencen i den aktuelle stilling

o Inspirere afdelinger til at tilrettelægge uddannelsesforløb og udforme stillingsbeskrivelser, hvis indhold bidrager til uddannelse på fase IV niveau.

o Den faglige bedømmelse baseres på et ensartet grundlag og bliver mere kompetent

o Fagområderne løbende justerer retningslinierne under hensyntagen til fagets udvikling, således retningslinierne bidrager til en faglig udvikling

Læs mere (link til DOS)…

Målbeskrivelse for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi….