Speciale specifik kursus i Idrætstraumatologi

Formål

At give kursisten indsigt i led- og bløddelsvævets biomekanik og vævets reaktion på fysiske traumer og overbelastning. Gennemgå symptomatologi, diagnostisk udredning, behandling og forebyggelse af akutte og kroniske overbelastningsrelaterede lidelser.

Næste kursus

SAKS har anmodet Bispebjerg Hospital om at varetage kurset i Idrætstraumatologi de kommende 3 år. Næste kursus er planlagt at finde sted 27.-29. november 2017. Se nærmere information om kurserne under DOS her.

Delkursusleder:    Christian Dippmann