DHAR formål og vision

DHAR er et selvstændigt drevet forskningsregister med driften betalt af de deltagende klinikker (offentlige og private). (ikke en del af den Ortopædiske Fællesdatabase).

Registeret blev oprettet i 2012 efter flere års forarbejde i både dansk og skandinavisk regi. Det lykkedes desværre ikke af lovgivningsmæssige årsager, at oprette et skandinavisk register. Det danske register har siden været brugt som forlæg i Sverige til det svenske register.

Registret styres af en faglig Styregruppe med repræsentanter fra de deltagende Regioner og klinikker. Styregruppens formand er den faglige kontaktperson. Region Midt (Hospitalsenhed Horsens) financierer en deltids forskningsfysioterapeut til dataudtræk. Den daglige drift varetages af Procordo A/S, som har udviklet databasen.

Formålet med registret, er at indsamle data fra den kirurgiske behandling og de patient oplevede resultater mhp. at beskrive resultaterne af disse. Desuden at stille data til rådighed for forskere, der ønsker at belyse specielle problemstillinger for disse operationer og resultaterne deraf.

Visionen er at være den vigtigste faktor i Danmark til indsamling af såvel kvantitets- som kvalitetsdata vedr. hofteartroskopier. At kunne tilvejebringe og videreformidle register resultater på internationalt plan vedr. hofteartroskopi i Danmark.

Siden oprettelsen har styregruppen bestået af:

Ovl. Bent Lund (formand) (Horsens, Region Midt)

Ovl. Otto Kraemer (Hvidovre, Region Hovedstaden)

Ovl. Per Hölmich (Hvidovre, Region Hovedstaden)

Ovl. Niels Maagaard (Odense, Region Syd)

Ovl. Søren Winge (CFR Privathospital)