Fagligt / Uddannelse

Vores hjemmeside har til formål at stille relevante faglige og uddannelsesmæssige informationer til rådighed for  kommende og nuværende  ortopædkirurger i idrætstraumatologi.

Her findes relevante vejledninger; se referenceprogrammer og konsensusreporter.

Desuden findes  uddannelsesrelevante informationer for yngre læger under ortopædisk hoveduddannelse. Se bla. målbeskrivelse og video instructions.

SAKS Legatet udloves én gang årligt og udgør samlet i alt 15.000 kr, læs mere.