Dansk Hofte Artroskopi Register (DHAR)

Dansk Hofte Artroskopi Database (DHAR) blev oprettet i 2012 og er en selvstændigt styret og financieret database vedr. hofteartroskopi i Danmark. Alle hospitaler og private klinikker, der udfører hofteartroskopi indberetter til DHAR. Der indberettes både kirurgiske data og patient-reported outcomes.

Årsrapporterne findes her: