Ansøgningsvejledning vedr. dataudtræk fra DHAR

Ansøgning om dataudtræk behandles af styregruppen efter indsendt protokol og ansøgning. Hvis betingelserne for ansøgningen ikke er opfyldt, kan data ikke udleveres.

Ansøgningen sendes til formanden:   bentlund@rm.dk

De udleverede data må kun bruges til det konkret ansøgte formål.

Ved ønske om dataudtræk fra DHAR skal der fremsendes:

  • Protokol (PDF)
  • Udfyldt ansøgningsskema (PDF)
  • Godkendelse af projektet fra Datatilsynet
  • Når publikation foreligger sendes kopi til DHAR ved formanden mhp. registrering.
Ansøgningsskema