Dansk korsbåndsregister

Dansk korsbåndsregister er en national database finansieret af Amtsrådsforeningen omhandlende ligamentkirurgi i knæleddet. Patienter med forreste korsbåndsoperation, korsbånds revision og flerligament operationer skal registres i databasen.

Der registreres anamnestiske data om tidligere skader og årsag til skade samt objektive data om ligament stabilitet. Operative data omhandler operationsteknik og graftvalg. Der skal laves 1 års kontrol af patienterne, hvor ligament stabilitet, komplikationer og reoperationer registreres.

Patienterne skal selv indtaste subjektive scores via Internettet. Dette gøres før operation og efter 1, 5 og 10 år.