Styregruppe

Det tilstræbes, at der er repræsentanter fra alle regioner, hvor der laves hofteartroskopi og en repræsentant fra privathospitalerne.

Styregruppemedlemmerne har en funktionstid på 5 år. Funktionstiden kan efter ønske forlænges af den siddende styregruppe. Ved behov for nyt medlem udpeges vedkommende af den samlede styregruppe blandt kandidaterne i den aktuelle region.

Aktuelle styregruppe har konstitueret sig ved møde d. 18/3 2022:

Ovl. Bent Lund (formand) (Horsens, Region Midt)

Ovl. Otto Kraemer (Hvidovre, Region Hovedstaden)

Ovl. Per Hölmich (Hvidovre, Region Hovedstaden)

Ovl. Niels Maagaard (Odense, Region Syd)

Ovl. Søren Winge (CFR Privathospital)

Ovl. Bjarne Mygind-Klavsen (Aarhus Universitetshospital, Region Midt)

Ovl. Christian Dippmann (Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden)