Internationale links

Senter for Idrettsskadeforskning, Oslo– Roald Bahr

Carleton SportsMed – Don Johnson

American Medical Society For Sports Medicine