National klinisk retningslinje for behandling af forreste korsbåndsskade hos voksne (høringsversion)

NKR Korsbånd_AMSTAR
NKR Korsbåndskade behandling høringsversion
NKR Korsbånd_Quick guide
NKR Korsbånd_Metaanalyse_PICO 3
NKR Korsbånd_Metaanalyse_PICO 2
NKR Korsbånd_Metaanalyse_PICO 1
NKR Korsbånd_Flowchart PICO 1 til 5

Eventuelle kommentarer til NKR’en kan sendes til SAKS’ bestyrelse via uddannelse@saks.nu