Kompetencer

Introduktionsuddannelsen

Den uddannelsessøgende skal ved afslutningen af introduktionsforløbet kvantitativt have gennemført:
. assistance til mindst 50 operationer,

og have været operatør ved

. mindst fem operationer af hoftenære femurfrakturer
. mindst fem andre tilfælde af frakturbehandling eller andre relevante indgreb
. den diagnostiske del af fem knæleds-artroskopier under supervision.

Hoveduddannelsen

Den uddannelsessøgende skal ved afslutningen af hoveduddannelsesforløbet, udover at få godkendt at kompetencerne, kvantitativt have gennemført:

. 25 totale ledalloplastikker
. 100 osteosynteser
. 50 artroskopiske indgreb
. 10 større amputationer på underekstremiteten
. 10 ligamentsuturer/rekonstruktioner omkring led
. 10 artrodeser og/eller senesuturer