Kontingent

Kontingent besluttes ved generalforsamling på grundlag af kvalificeret budget. Første gang betales i forbindelse med næste ordinære opkrævning.

Aktuelt 400,- kr. pr år.