Referat ekstraordinær generalforsamling Odense 2006

Referat fra Ekstraordinære Generalforsamling

Torsdag d. 18 maj, kl 09.30, 2006, Odense

Velkomst
Lars Blønd bød velkommen til de ca. 15 medlemmer, som deltog.

Dirigent
Søren Kjeldsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Re-revideret regnskab
Blev fremlagt af Poul Tordrup, som informerede om hvorfor regnskabet ikke var blevet godkendt af kasserer Gunnar Barfod. De manglende bilag fra Basalkurset var fremskaffet og regnskabet blev godkendt.

Godkendelse af Fagområdebeskrivelse
Ved den ordinære generalforsamling blev fagområdebeskrivelsen ikke godkendt pga den korte tid som pt havde haft til at sætte sig ind i den. Det blev her besluttet at et diskussionsforum på SAKS hjemmesiden skulle oprettes så kommentarer her kunne fremføres, således at man på den ekstraordinære generalforsamling blot skulle godkende beskrivelsen. Imidlertid har der ikke været kommentarer på hjemmesiden. Til gengæld var der rigeligt med kommentarer på generalforsamlingen og en frugtbar diskussion. Det blev fremført at man i sin fase 4 uddannelse ikke nødvendigvis både skulle mestre både knæ og skulder ud over fase 3 niveauet og der skulle tages højde for det i beskrivelsen. Med denne tilføjelse blev beskrivelsen godkendt og vil blive lagt ud på hjemmesiden. Herefter blev det aftalt at der på et møde onsdag d. 25 okt 2006 – dagen før DOS, skulle afholdes et møde hvor beskrivelsen kunne diskuteres igennem og korrigeres.

Forslag fra Bestyrelsen om at fremtidig indkaldelse til Generalforsamling sker via Selskabets hjemmeside, og via e mail til de medlemmer der har opgivet en mailadresse, senest 3 uger før.
Dette blev efter fremlæggelse af Peter Lavard vedtaget.

Eventuelt
Søren Kjeldsen foreslog at SAKS skulle udarbejde en officiel protest angående formandens manglende mulighed for at få fri til den ekstraordinære generalforsamling, men diskussionen endte uden afklaring.
Bestyrelsen orienterede om at den planlægger at arrangere et avanceret kursus i udlandet 2007.
Bestyrelsen orienterede om at den har til hensigt at støtte udgivelsen af det forkortede ACL referenceprogram.