Referat af Stiftende Generalforsamling 6. maj 1999

Stiftende generalforsamling 6. maj 1999
i forbindelse med Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs forårsmøde i Middelfart.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/referent

2. Vedtagelse af regelsæt (love) for DSS

3. Valg af bestyrelse (som konstituerer sig selv)

4. Afleveringsforretning fra DSF, dvs.

  • a. ACL kvalitetssikringsdatabasen

b. Menisktransplantation – interessegruppearbejdet – projekter

c. Uddannelse – vi stiler mod et basalt skopikursus i 1999

d. Arbejdsgruppen om extraartikulær skopi

e. Allograft symposiet samt symposier 2000, 2001, og 2002

f. Brusk transplantationsprojektet

g. Øvrige fælles projekter: Patella menisksut.

h. Hjemmesiden – valg af redaktør

5. Uddeling af HSS, New York DSF/Biomet fellowshippet til Marianne Backer og opslag af fellowshippet i Liverpool 2000.


Styregruppe:

Formand Michael Krogsgaard
Sekretær Bent Wulff Jakobsen
Videnskabelig sekretær Uffe Jørgensen
Uddannelsessekretær Allan Buhl Nielsen
Kasserer Søren Skydt Kristensen
Suppleant Gert Kristensen

Sekretariat:

ldrætstraumatologjsk afdeling, Århus Amtssygehus, Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C

Tlf (45)89497411

Fax (45)89497429

e-mail: b-wulff@dadlnet.dk


Hospital of Special Surgery, New York DSS/Biomet fellowship 1999: Marianne Backer

Fellowship i Liverpool 2000?