Referat af ordinært møde efterår 2000

Referat fra ORDINÆRT MØDE EFTERÅR 2000
torsdag d. 23/11 2000 kl 14-16,30
Hotel Hvide Hus, Køge

Velkomst ved Michael Krogsgaard

Michael orienterede om DRG idet taksterne er urimelige for artroskopiske indgreb. Netop udgivet rapport om dagkirurgi påpeger også problemet. SAKS kontakter DOS på ny mhp diskussion om DRG takster for artroskopiske indgreb.

Fellowship i UK er kommet på plads og annonceret med deadline 1.12.2000. Der opfordredes til at overveje denne fantastiske mulighed for ansættelse på et udenlandsk hospital.

Vedr. samarbejde med DOS: SAKS har takket ja til invitation om møde vedr samarbejde med DOS. Bestyrelsen arbejder videre med at integrere specialeselskaber i DOS

Formanden referede fra Menisktransplantationsgruppe, og mødet i forbindelse med ESSKA, hvor Kevin Stone var en behagelig og interessant bekendtskab. Der arbejdes videre med at danne en europæisk interessegruppe samt afholde møde i forbindelse med ISAKOS kongres 2001. I DK er problemet at vi ikke har adgang til allograft væv. Gruppen har arbejdet for at man kunne ændre donorkort, hvilket Sundhedsstyrelsen ikke er interesseret i, men Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet at hvis donor har afkrydset “alt”, kan vi høste sene og menisk grafter. Tillige er Etisk råd forespurgt om vi kan udtage grafter fra døde. Afventer tilbagemelding.

Orientering fra uddannelsessekretær

I 2000 er afholdt basal artroskopi kursus Ålborg, juni 2000 med 27 deltagere.

Skuldersymposium med 70 deltagere, oktober 2000. Vellykket symposium og god kritik.

2001 afholdes basal artroskopikursus maj/juni 2001 Århus, og avanceret artroskopi kursus maj/juni 2001 i Århus (Uge 23??).

3.SAKS symposium afholdes efterår 2001 om Cartilage Repair i København.

Orientering fra forskningssekretær.

Der har ikke været nye projekt oplæg fra afdelinger i landet til fællesprojekter. Uffe omtalte at i Norge er det lykkedes via økonomisk tilskud at iværksætte en række fællesprojekter.

Brusk projekt kører i Gentofte (er aldrig blevet landsdækkende projekt, enkelte afdelinger må søge etisk komite på ny, hvis man vil koble sig på projektet); pt med akut skade indrulleres efter 6 mdr’s konservativ til ACI og træning. Pt med kronisk skade indrulleres i projekt, hvor der randomiseres til periosttransplantation med eller uden celler.

Seneste presse omtale af ACI behandling blev diskuteret. Det blev konkluderet at det for fremtidig rekruttering af ptt til projekt har været særdeles uhensigtsmæssigt. Det blev besluttet at Uffe skulle komme med forslag til pressemeddelelse fra selskabet, som inden offentliggørelse rundsendes til bestyrelsen.

Gert Kristensen fortalte at der iværksættes bio-enginering ved Ålborg universitet, hvor der er skaffet økonomi til at opbygge Center for Tissue-enginering.

1 års fellowship ved HSS, New York ved Marianne Backer

Marianne fortalte meget levende om et fantastiske spændende fellowship ved HSS.
Se rejse brev fra opholdet.

Herefter bød MK Professor Philip Lobenhoffer fra Hannover velkommen.

Professor Lobenhoffer afholdt et spændende foredrag under titlen : Minimal-invasive treatment of tibial plateau fractures. Dr Lobenhoffer demonstrerede hvorledes man med henholdsvis percutan teknik under gennemlysning og artroskopisk vejledt kunne opnå optimal reposition af frakturer. Artroskopisk vejledt teknik var tilsyneladende ikke bedre da der ikke kunne ændres på rehabilitering eller opnås bedre senresultater. Ved emminens frakturer og centrale depressionsfrakturer kunne artroskopi muligvis være en fordel.

Mødet afsluttedes kl 16.30.