Referat af halvårsmødet i DSF 26. november 1998.

Referat af halvårsmødet i DSF 26. november 1998.

Godkendelse af referat. Søren Winge havde følgende kommentar: Hvidovre vil gerne deltage i opbygning af allograftbanker og regler for allograft anvendelse i DSF regi.

Dannelse af nyt selskab. Bent Wulff Jakobsen fremlagde styregruppens ide om at omdanne DSF til et egentligt selskab. Argumenter for oprettelse af et egentlig selskab er, at vi vil stå stærkere i forhold til andre specialselskaber, specielt DOS, og vi vil stå stærkere i forhold til myndigheder, specielt Sundhedsstyrelsen bl. a. mhp. kvalitetetsdatabaser. Tillige er der behov for at skaffe økonomi i selskabet til etablering af sekretariat, mødeaktivitet og støtte af selskabets aktiviter under henvisning til formålsparagraffen.

Forslag til love for et nyt selskab, Dansk Selskab for Sportstraumatologi, blev fremlagt. Der vil blive indkaldt til stiftende generalforsamling i det nye selskab forår 1999. Indkaldelse vil blive annonceret og udsendt til medlemmer af DSF.

Rapport fra uddannelsesudvalg: Uddannelses udvalg består af Gert Kristensen, Peter Albrect-Olsen, Svend Erik Christiansen og Michael Krogsgaard. Tidligere rapporterede planer for uddannelse specielt færdighedskurser blev diskuteret. Der var bred enighed om behovet for færdighedskurser også basiskurser, selv om det kan debateres om basiskurser burde ligge i DOS regi.

Evaluering af menisktransplantationssymposium. Michael Krogsgaard orienterede om symposiet, koncensuskonferencen og den affattede koncensusrapport.

Konklusion var at menisktransplantation ikke et etableret behandlingstilbud, men bør tilbydes i en kontrolleret undersøgelse. Eventuelt kunne opbygges fælles allograftbank og fælles arbejdsgruppe for de skandinaviske lande. Vi ser gerne, at der opbygges et internationalt samarbejde om emnet, gerne via dansk interessegruppe. Enighed om at man bør strukturere tilbudet om menisktransplantation i Danmark. Behov i Danmark: 10-50 ptt per år.

Interessegruppen: Søren Winge, Peter Albrecht-Olsen, Svend Erik Christiansen, Henrik Aagard, Michael Krogsgaard, Peter Faunø, og Martin Søe Steincke, arbejder videre med etablering af menisktransplantations projekt eller strategi i Skandinavian. Forsøger etablere skandinavisk møde ved Svensk Idrætsmøde i Ystad.

Allograft og flerligament symposium. Mødet i september 1999, Århus blev annonceret. Indhold og annoncering findes på hjemmeside.

Brusktranplantationsstudie:

Formålet er

1. at få ensartet registrering og klassificering af bruskskader på de afdelinger, der behandler denne type ptt,

2. at få etableret et prospektivt studie der på bedste vis tillader sammenligning mellem forskellige behandlingsmetoder og inkluderer en kontrolgruppe.

Inklusionskriterier: isoleret femurkondyl bruskskade, alder 14-40 år.

Eksklusionskriterier: >10 graders varus/valgus fra neutral stilling ved stående rtg, patellainstabilitet, artrose, andet symptomgivende knæ, DM, steroidinjektion < 8 uger før operation, >5mm samlet sideforskel i AP løshed, +Pivot shift, total meniskektomi.

Metode:Primær registrering. Ved smerter mere end ½ år: tilbud om projekt og randomisering til a: artroskopi evt debridement; b: autolog transplantation af bruskcylinder; c: autolog chondrocyt transplantation. Ensartet rehabilitering af stor betydning. Ensartet evaluering.

Muligheder for delprojekter evt sideløbende randomisering, f. eks. cylinder transplantation/kontrol.

Uffe Jørgensen rundersender spørgeskema til afdelinger om afdelingen vil deltage og i hvilket omfang.

Inviteret foredragsholder David Beard, Senior lecturer, School of Physiotherapy, University of Sydney, Australia.

David Beard afholdt en række interessante foredrag under titlerne

The relationship between functional performance and prorprioception in the ACL reconstructed knee.

Which clinical tests best predict outcome after anterior cruciate ligament reconstruction.

Home-versus supervised rehabilitation after ACL reconstruction.

Referent: Bent Wulff Jakobsen. Bent.Jakobsen@aas.auh.dk