Styregruppe

Det tilstræbes, at der er repræsentanter fra alle regioner, hvor der laves hofteartroskopi og en repræsentant fra privathospitalerne.

Styregruppe medlemmerne har en funktionstid på 5 år. Funktionstiden kan efter ønske forlænges af den siddende styregruppe. Ved behov for nyt medlem udpeges vedkommende af den samlede styregruppe blandt kandidaterne i den aktuelle region.

Aktuelle styregruppe har konstitueret sig ved stiftende møde 5/1 2015:

Ovl. Bent Lund (formand) (Horsens, Region Midt)

Ovl. Otto Kraemer (Hvidovre, Region Hovedstaden)

Ovl. Per Hölmich (Hvidovre, Region Hovedstaden)

Ovl. Niels Maagaard (Odense, Region Syd)

Ovl. Søren Winge (CFR Privathospital)