Surgical Skill Course

Surgical Skill Course 
Anatomisk Institut, Aarhus

Ligament

Formål
At afprøve og træne artroskopisk og åben idrætstraumatologisk knækirurgi efter deltagernes egne ønsker.

Målgruppe
Kurset er relevant både for overlægen, der ønske at forfine eller afprøve avancerede knæ-artroskopiske procedurer, og den yngre læge som ønsker introduktion til ligament rekonstruktions kirurgi- der forudsættes derfor et vist praktisk kendskab til artroskopi og idrætstraumatologiOperationssygeplejersker kan deltage i kursus sammen med deltagende speciallæge.

Form
Procedurer på underekstremitetspræparater samt en fælles teoridel, der består af korte indlæg med operations tekniks fokus. Den praktiske del foregår niveauinddelt efter erfaring og interesse. Der vil være god mulighed for instruktion og supervision, uanset niveau samt værdifuld interaktion mellem deltagende kirurger omkring operative teknikker

Indhold
Menisklæsioner: Buckethandle-, Ramp- og meniskrods fiksation. ACL rekonstruktion: ACL anatomi og rekonstruktionsteknikker, herunder graftvalg og høstning (semitendinosus/gracilis, BPTB, quadriceps), fiksationsmetoder, revisionskirurgi, ALL-rekonstruktion og tenodese, eminentia tibia fraktur osteosyntese. Patellofemoral instabilitet: MPFL-rekonstruktion, tuberositas tibia-osteotomier, trochleoplastik. Kollateral ligament-rekonstruktion: MCL, POL, LCL, PLC. Knæluksation: Bicepsseneavulsion. PCL rekonstruktion. Fejlstilling omkring knæled. Femur og Tibia osteotomi.

Undervisere
Speciallæger med stor erfaring inden for avanceret artroskopisk knækirurgi.
Kursusleder: Martin Lind, professor, Århus.

Tid og sted

Anatomisk institut, Århus, 19-20. september 2019.

Praktisk
Ophold og transport i forbindelse med kurset afholdes af deltageren.

Pris (vejledende)
For medlemmer af SAKS: DKK 3.500
For ikke-medlemmer: 4.000
Operationssygeplejerske: 1.500 DKK
Prisen inkluderer kursus, frokost, kaffe samt kursusmiddag torsdag aften. 

Tilmelding
Tildeling af pladser foregår efter først-til-mølle-princippet. Der er 20 pladser til 10 arbejdsstationer med underekstremitetspræparat. Tilmelding sker efter først til mølle princippet, når tilmeldingen åbnes. Der er 20 pladser og 10 arbejdsstationer med underekstremitetspræparat. Spørgsmål rettes til uddannelse@saks.nu. Tilmelding er først gældende, når kursusgebyret er indgået.