SAKS 2. Kursus i avanceret artroskopisk knæ kirurgi 2019.

Kurset er planlagt til: 19.-20. Sept 2019.

Anatomisk Institut, Aarhus

Ligament

Sted: Anatomisk Institut, Aarhus Universitet.

Målgruppe: Alle kirurger med interesse for idrætstraumatologi og med kendskab til minimum basal artroskopi, der vil lære eller udvikle deres færdigheder indenfor mere avanceret artroskopiske behandlingsmetoder i knæleddet.

Form: Idet kurset henvender sig til både erfarne og mindre erfarne idrætstraumatologer vil teoridelen være fælles og bestå af korte indlæg, men øvelsesdelen foregå niveauinddelt efter erfaringsniveau og interesse. Der vil være god mulighed for instruktion uanset niveau og foregå enkelte instruktørdemonstationer under øvelsesdelen.

Kurset omhandler: Menisklæsioner: behandling af bucket-handle-, ramp- og meniskrodslæsioner. ACL rekonstruktion: ACL anatomi og rekonstruktionsteknikker herunder graft valg og høstning. ( semi T/Gracilis, BPTB, Quadriceps ), fiksationsmetoder, revisionskirurgi, ALL rekonstruktion. Patellofemoral instabilitet: MPFL rekonstruktion, tuberositas tibia osteotomier, trochleoplastik. Kollaterale ligament rekonstruktion: MCL inkl. POL, LCL/PLC. Knæluksation: bicepsseneavulsion. God fordeling mellem teori og wetlab øvelser.

Undervisningsmateriale fra SAKS avanceret kursus 2017.

Tildeling af pladser foregår efter princippet “først til mølle”, når der er åbnet for tilmelding.

Praktisk: Ophold og transport i forbindelse med kurset afholdes af kursisten.

Undervisere: Speciallæger med stor erfaring inden for avanceret artroskopisk knæ kirurgi.

Kursus afgift: : Ikke fastlagt.

Kursusledere: Martin Lind, professor, Aarhus (formand@saks.nu) og Bjarne Mygind-Klavsen, afdelingslæge, Aarhus (uddannelse@saks.nu)

Tilmelding:

Tilmelding sker efter først til mølle princip. Der er 20 pladser og 10 arbejdsstationer med underekstremitetspræparat.

For spørgsmål om tilmelding benyt E-mail: uddannelse@saks.nu