NKR om hofteartose

Hjælper styrketræning til patienter med hofteartrose, som ikke er kandidater til operation?

Hjælper superviseret genoptræning efter en THA?

Skal vores patienter overholde bevægerestriktioner efter en THA?

Find Sundhedsstyrelsens vejledning til ovenstående spørgsmål og meget mere i den nye NKR om ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose og genoptræning efter THA

Husk at du altid kan finde alle ortopædkirurgiske relevante NKR’er på vores hjemmeside under guidelines

2016 rapporter fra udvalgene med DOS repræsentanter

Mange kollegaer laver et stort arbejde som repræsentanter for DOS. Du kan se en oversigt over alle udvalg med DOS repræsentanter her samt læse deres 2016 års rapporter.

Deadline DOS Fonden 31. august

Husk deadline for ansøgning til DOS Fonden er d. 31. august.

Du kan læse mere om DOS Fonden her

Henrik og Emilie Ovesens rejselegat til USA

Rejse legat til USA – Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Legatet for 2017 er på ca. $ 9.000. Legatet kan evt. deles i 2 legatportioner og gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbegyndt hoveduddannelse inden for ortopædkirurgi.

Ansøgning skal for at kunne bedømmes indeholde:

  • kortfattet curriculum vitae
  • rejseplan
  • rejsemål
  • budgetoverslag.

Vedlæg evt. brev fra den institution, du ønsker at besøge. Legatet gives til studieophold (ikke kongresser).

Udbetales ca. 1. juli

Ansøgning bedes fremsendt på e-mail senest 15. februar 2017 til

Johnny Keller

overlæge, dr. med.

Århus Universitetshospital

e-mail: johnkell@rm.dk