Surgical Skill Course 2019

    Kursisten overfører følgende beløb til SAKS kursuskonto: 5020-0001459109. Tilmelding er først gældende når beløbet er indgået på kontoen.