Indmeldelse

Som ordinært medlem kan optages enhver ortopædkirurg, læge under ortopædkirurgisk uddannelse eller medicinstuderende med særlig interesse for sportstraumatologi.

Indmeldelse for læger sker via laeger.dk
Log-in på laeger.dk – vælg ‘Dit Medlemsskab’ og dernæst ‘Videnskabelige selskaber’.
SAKS kan søges frem ved at indtaste: “DSF Artroskopisk Kirurgi”

Ved spørgsmål vedrørende indmeldelsesprocedure kontakt da venligst sekretaer@saks.nu