Indmeldelse

Som ordinært medlem kan optages enhver ortopædkirurg, læge under ortopædkirurgisk uddannelse eller medicinstuderende med særlig interesse for sportstraumatologi.

Der er indført ny procedure for indmeldelse i SAKS. Direkte link til indmeldelsesblanketten.

Ved spørgsmål vedrørende indmeldelsesprocedure kontakt da venligst:    sekretaer@saks.nu