Generalforsamling

SAKS generalforsamling holdes årligt (uge 43) i forbindelse med DOS-mødet.

Program:

Dagsorden for Generalforsamlingen

Dato: 25/10 2017

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, København

Lokale: Tilgår til selve DOS-kongressen

Tid: 1600

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning.
 5. Aflæggelse af regnskab.
 6. Næste års budget.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af intern revisor.
 10. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 2 uger før)
 11. Eventuelt

Læs seneste beretning fra SAKS formand HER

Læs seneste referat fra generalforsamlingen HER