Selskabet

Formål

Det er selskabets formål via samarbejde mellem de deltagende kirurger og deres afdelinger

 • – at højne den sportstraumatologiske behandling
 • – at udvikle og formidle endoskopisk behandling i bevægeapparatet
 • – at initiere, formidle og støtte sportstraumatologisk forskning
 • – at koordinere behandlingsprincipper og informationer
 • – at formidle praktisk sportstraumatolgisk uddannelse
 • – at danne basis for internationalt samarbejde

Fagområde

Bestyrelsen arbejder med:

 1. Kernediagnoser og kvalitetsmarkører, grupperinger af procedurer i de fire katerorier hovedfunktion, regionsfunktion, højt specialiseret funktion og udlandsfunktion.
 2. Revidering af DRG takster med henblik påløbende revisionen
 3. Vores subspeciales placering i den kommende regionsstruktur.
 4. Diverse kurser, symposier mv.
 5. Indhold i uddannelsesforløb.

SAKS er et fagområde indenfor Dansk Ortopædkirurgisk Selskab.      Dansk Ortopædisk Selskab er selskab for alle danske ortopædkirurger. Som en naturlig del af specialets mange områder inden for behandling, diagnostik og forebyggelse samt den tiltagende brug af avancerede tekniker har der gennem årene uddifferentieret sig forskellige fagområder. Inden for fagområderne har der dannet sig interessegrupper, hvor “ligesindede” kan udveksle erfaringer og optimere kvaliteten af uddannelse, forskning og patientbehandling. De fleste interessegrupper har nu karakter af selvstændige selskaber med egne vedtægter og økonomi. Betegnelsen fagområder refererer til Sundhedsstyrelsens ønske om, at ortopædkirurgien ikke opdeles i subspecialer.