Generalforsamling

SAKS generalforsamling finder sted på den årlige DOS kongres.

Program og dagsorden kommer senere.