Generalforsamling

SAKS generalforsamling finder sted på den årlige DOS kongres.

Program og dagsorden:

Dagsorden for Generalforsamlingen

Dato: 25/10 2017

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, København

Lokale: Tilgår til selve DOS-kongressen

Tid: 1600

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning.
 5. Aflæggelse af regnskab.
 6. Næste års budget.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af intern revisor.
 10. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 2 uger før)
 11. Eventuelt