NKR meniskpatologi

Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort den længe ventede NKR vedr. meniskpatologi: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-national-klinisk-retningslinje-for-meniskskader-i-knaeet

SAKS har deltaget i udarbejdelse af NKR meniskpatologi i styregruppe (Nis Nissen), arbejdsgruppe (Martin Rathcke) og referencegruppe (Martin Lind). SAKS vil samtidig gerne takke overlæge Marianne Backer og professor Michael Krogsgaard, som begge var indstillet af SAKS, for det meget store arbejde de har haft i forbindelse med udformning af denne NKR. SAKS anbefaler at man for forståelsen af NKR læser definitions afsnittet først ( bilag 10). ESSKA er i forbindelse med kongressen i Barcelona 4-7 maj udkommet med en af to konsensusrapporter vedrørende behandlingen af degenerative henholdsvis traumatiske meniskskader. Rapporterne er udarbejdet af to europæiske specialistgrupper, og er herefter vurderet af to referencegrupper mhp. konsensus. Danmark har deltaget med Henrik Aagaard og Martin Rathcke i referencegrupperne. Indholdet har været diskuteret i februar ved kongressen ” Preserve the meniscus” i Porto, og vurderes at være i overensstemmelse med aktuelle NKR i meniskpatologi.

SAKS redegørelse og kommentarer til NKR meniskpatologi 10.5.2016.

For at forstå forløb og konklusioner vil bestyrelsen anbefale vores medlemmer at læse disse to A4 sider, da vi forudser at der kan komme en del offentlig debat omkring emnet.